Fra det gamle Ringsted

Sct. Bendts Kirke i Ringsted

år 1750

år 1677

Et kig ud over Ringsted

Et kig til Kirken og Sct. Bendtsgade

Endnu et kig til Sct. Bendts Kirke og Sct. Bendtsgade

Fra dengang hvor der var bomme ind til selve byen.
Man skulle betalt afgift for at komme ind til torvet og sælge sine varer.Bommen i mindre format

Gardistens Grav med springvandet

Et kig ind til Ringsted
- med fattiggården forrest til venstre

Nørregade ca. 1900

Fra hjørnet ved Søgade - kig op mod Sct. Hansgade

Et kig fra Sct. Hansgade og ned mod Børsen

Sct. Hansgade og kig mod Lilletorv

Et kig til Børsen og Sct. Bendts Kirke

Et kig til Børsen og Sct. Bendts Kirke

Torvet med Centralbygningen foran kirken og Gardistens Grav forrest i billedet

Børsen til venstre i billedet

Tinggade med kig ind mod Sct. Hansgade

Tinggade med kig ind mod Sct. Hansgade

Grisemarked på Torvepladsen omkring 1905-1910

Torvepladsen med kig ud ad Nørregade

Nedrivning og frilægning af kirken

Den fritlagte kirke og før Rådhuset blev bygget

Sct. Bendtsgade

Tingstenene med Sct. Bendtsgade bagest i billedet

De gamle toiletter på torvet blev bygget

Sct. Hansgade 1934

Ned mod Søgade til højre i billedet

Ringsted gamle borgerskole i Sct. Knudsgade

Borgerskolens nye pavillonerRejsegilde 1886 på det gamle vandtårn - til højre det ny vandtårn fra 1915

Køgevej

Køgevej - kig ind mod byen

Køgevej set fra Dampmøllekrydset

Køgevej set ned mod Dampmøllen

Møllegården på Køgevej 1911

Ringsted Vindmølle på Køgevej - set fra bagsiden fra det senere Kongensgade

Ringsted Vindmølle - Køgevej - fra nyere tid

Dagmarsgade

Ringsted Station - den første

Ringsted Station - den nuværende

Jernbanehotellet - Næstvedvej

Kongensgade - Anlægsvej

Kongensgade - Anlægsvej nogle år efter

Kastaniehaven - Korsevad

Ringsted 1928 - Hovedvej A1 løb via Nørregade og til højre via Sct. Bendtsgade og videre ad Sorøvej

Lystanlægget efter beplantning ca. 1900

Lystanlægget 1901

Lystanlægget 1901

Tennisklubben i starten af 1900

Anlægspavillonen 1920

Anlægspavillonen

Anlægspavillonen 1910

Broen over Anlæggssøen

Lystanlægget 1930

Lystanlægget 1950

Lystanlægget

Teglovnssøen

Gardistens Grav - 1970'erne

Gardistens Grav - 1984

Fjerkræslagteriet Mellem Broerne

Det gamle el-værk efter brandTil venstre er det Jyllandgade med kig ned til ådalen.
Ovenover ses Kærehavestien

Ringsted Andelssvineslagteri - Køgevej

Ringsted Andelssvineslagteri - set fra Kongensgade

Sorøvej - Klostersmedien. Billedet er taget hvor Klosteralléen udmunder nu

Shell - Køgevej lige overfor Dampmøllen

Shell - Roskildevej 9 - tæt op mod Nørregade / byen

Benløse Runding - til venstre er vejen mod Holbæk

Den gamle skole i Benløse foran gadekæret

Træskofabrikken i Benløse

Ringsted Høm Mølle

Kongeligt besøg på Trifolium

Tilbage