Blodtypeproblematik hos nogle katteracer


Der findes 3 blodtyper hos katte:
Blodtype A: kan være A/A (homozygot) eller A/b (heterozygot, altså A med bærer af B).
Blodtype B: b/b er recessiv.
Blodtype AB: er yderst sjælden. Det er en selvstændig blodtype og har ikke noget at gøre med type A og B.

Blodtype A er dominant over AB og B.

Blodtypeuforligelighed!
Som opdrætter af Den Hellige Birma (og Perser) bør du sætte dig ind i den blodtypeproblematik der er i denne og flere andre racer. Det handler om blodtypeuforligelighed (NI*), der forårsager døde killinger. Det er blodtype B hunkatte, som er et problem!

*NI = Neonatal Isoerythrolyse (Fading Kitten Syndrome)
NI bevirker, at killingens røde blodlegemer går i opløsning. Moderens mælk, hos en blodtype B hunkat, indeholder store mængder antistoffer mod blodtype A. Når råmælk / mælk optages af den nyfødte killing, opstår der en uforligelighedsreaktion (NI) hos killinger med blodtype A. Killingerne fødes sunde og raske, men de blodtype A killinger, der er i kuldet, dør indenfor det første døgn efter fødslen - hvis de dier hos deres mor de første 16 timer. De blodtype B killinger der måtte være i kuldet, tager ingen skade af antistofferne.

En blodtype A hunkat danner kun meget svage antistoffer mod type B. Så der er ingen risiko for at parre en blodtype A hunkat, med en blodtype A, A/b eller B hankat.

Hvis din hunkat er blodtype A/A eller A/b er der ingen problemer.

Er din hunkat er blodtype B (b/b), og den parres med en hankat med blodtype A/A eller A/b, er det et problem jf. ovenstående, og hunkatten bør således ikke benyttes i avlen. Benyttes den alligevel i avl, er det meget vigtigt, at killingerne ikke dier hos deres mor de første 16 timer efter fødslen. Killingerne skal i stedet støttefodres i den periode.

Parres en blodtype B hunkat med en blodtype B hankat, er der ingen problemer, ud over dét, at vi ikke får udryddet blodtype B i racen - hvilket er meget ønskeligt!

Få dine avlskatte blodtypetestet!
Parrer du f.eks 2 avlskatte som begge er A/b, er der stor risiko for, at afkom bliver blodtype B (b/b).

Hvis det er et afkom, der skal gå videre i avl, vil det være nødvendigt at blodtypeteste. Et afkom med blodtype A/b er ok, men godt at vide i forhold til den videre avl.

Er én eller begge forældre blodtype A/A er der ingen grund til at teste for blodtypen - se nedenstående tabel.


Det er meget nemt at teste for blodtypen hos US Davis. Det er blot at tilmelde sig som kunde på deres hjemmeside, indtaste hvilken test der er tale om, samt betale. Herefter tages der DNA med en almindelig vatpind i kattens mundhule (indersiden af kinden) som sendes med post sammen med de papirer der kommer via mail, efter man har betalt for prøven. Der kan bestilles flere prøver på samme vatpind, fx farvetest, PKD og meget andet.


Testresultatet, vil se ud på én af følgende måder:
N/N - Cat is Type A or Type AB
N/b - Cat is a carrier of B factor; serotype could be Type A or Type AB
b/b - Cat is Type B

Da blodtype AB er yders sjælden, vil N/N være blodtype A


Se nedenstående tabel, hvordan blodtyperne kan falde ud:

Mor/far

A/A

A/b

b/b

A/A

A/A

A/A - A/b

A/b

A/b

A/A - A/b

A/A - A/b - b/b

A/b - b/b

b/b

A/b

A/b - b/b

b/b